45 หมู่ 9 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 7.45 - 17.00
info@skp.ac.th 02 149 6400

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา การเรียนการสอน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชน และคนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

รายการแข่งขัน

รายการแข่งขัน

...

1.เดิน/วิ่ง ระยะทาง 3 กิโลเมตร

ปล่อยตัวเวลา 06.00น.

ไม่มีการแข่งขัน

ระยะทางวิ่งรวม 3.84 กิโลเมตร

มีจุดบริการน้ำดื่ม 2 จุด

เหรียญระบุระยะทาง 3 KM

เสื้อคอกลม Unisex มีโลโก้ผู้สนับสนุนด้านหลัง ขนาดตั้งแต่ SSS-7XL

อาหาร

500 บาท

...

2.เดิน/วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร

ปล่อยตัวเวลา 05.45น.

ไม่มีการแข่งขัน

ระยะทางวิ่งรวม 5 กิโลเมตร

มีจุดบริการน้ำดื่ม 3 จุด

เหรียญระบุระยะทาง 5 KM

เสื้อคอกลม Unisex มีโลโก้ผู้สนับสนุนด้านหลัง ขนาดตั้งแต่ SSS-7XL

อาหาร

500 บาท

...

3.เดิน/วิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร

ปล่อยตัวเวลา 05.30น.

มีการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท

ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 1-3 ในแต่ละประเภทการแข่งขัน

ระยะทางวิ่งรวม 10 กิโลเมตร

มีจุดบริการน้ำดื่ม 4 จุด

เหรียญระบุระยะทาง 10 KM

เสื้อคอกลม Unisex มีโลโก้ผู้สนับสนุนด้านหลัง ขนาดตั้งแต่ SSS-7XL

อาหาร

600 บาท

...

4.เดิน/วิ่ง Family 3 คน ระยะทาง 3 , 5 และ 10 กิโลเมตร

ปล่อยตัวตามเวลาของแต่ละระยะทาง

ไม่มีการแข่งขัน

ระยะทางวิ่งรวม 3 , 5 หรือ 10 กิโลเมตร

มีจุดบริการน้ำดื่ม

เหรียญระบุระยะทาง 3 , 5 และ 10 KM

เสื้อคอกลม Unisex มีโลโก้ผู้สนับสนุนด้านหลัง ขนาดตั้งแต่ SSS-7XL

อาหาร

1,300 บาท

...

5.เดิน/วิ่ง VIP ระยะทาง 3 , 5 และ 10 กิโลเมตร

ปล่อยตัวตามเวลาของแต่ละระยะทาง

ไม่มีการแข่งขัน

ระยะทางวิ่งรวม 3 , 5 หรือ 10 กิโลเมตร

มีจุดบริการน้ำดื่ม

เหรียญระบุระยะทาง 3 , 5 และ 10 KM

เสื้อคอปก Unisex มีโลโก้ผู้สนับสนุนด้านหลัง ขนาดตั้งแต่ SSS-7XL

อาหาร

1,000 บาท

RACE SHIRT SIZE

RACE SHIRT SIZE

...

RACE SHIRT SIZE

เส้นทาง

...

116

3 Kilometers

109

5 Kilometers

144

10 Kilometers

141

Family

61

VIP

Login

Login / เข้าสู่ระบบ


ยังไม่เป็นสมาชิกใช่ไหม คลิ๊กที่นี่เพื่อ ลงทะเบียน

Team

Team

ประภาพร เหล่าพิเดช

อารยา พิสุทธิพงษ์

จิรประภา บุญเสนอ

ปัทมา มากดี